Lokaal Belang staat voor:

 

 

RECREATIE EN TOERISME

Kijken naar aantrekkelijke routes

naar de centra van Eerbeek en Brummen

 

 

CENTRUMPLAN EERBEEK

Een snelle en voortvarende aanpak van het centrum van Eerbeek

 

 

BETROKKENHEID JONGEREN

Een brede jongerenadviesraad, bestaande

uit alleen jongeren

 

INSTANDHOUDING VOORZIENINGEN

Gerund met inzet vanuit de bevolking, zoals zwembad Coldenhove in Eerbeek

 


Ruimte voor Eerbeek, hoe en wat....

Presentatie Pieter Bas Zwiers, gemeentelijke programmamanager Ruimte voor Eerbeek, voor Lokaal Belang op 16 november jl.

Meer informatie met betrekking tot de MER-alternatieven (Milieu Effecten Rapportage)

 

Ruimte voor en in Eerbeek

heldere toelichting stand van zaken door Mame Douma

 

 

laatste nieuws

Eerste termijn Perspectiefnota 2017

De raad van Brummen behandelt de Perspectiefnota op donderdag 23 juni as. in de extra raadsvergadering.
Eerste termijn Lokaal Belang 2017

Aandacht voor het Centrum van Brummen

Meer luisteren naar geluiden uit de Samenleving

Een westelijke randweg om Brummen

Een goed Ondernemersklimaat; MKB niet zwaarder belasten

 

Agenda:

 

1 december 20.00 uur

15 december 20.00 uur

12 en 19 december 20.00 uur

Lange Termijn Agenda 2016

 


Project Kiespijn!? met lokale politici en jongeren om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te verhogen.  Nu een jaar later na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een evalulatiegesprek:

 

 

Vind ons ook op: