• img

  Lokaal Belang Gemeente Brummen

  Lokaal Belang staat voor een open, transparante manier van politiek bedrijven. Integriteit staat daarbij voorop. De lokale overheid moet een betrouwbare partner zijn en er moet sprake zijn van consistent beleid

  Lees verder
 • img

  Lokaal belang komt naar u toe in empe

  De komende tijd houdt de fractie van Lokaal Belang in aanvang voor de verkiezingen in maart 2018 een 'dorpentocht', waarbij zij alle dorpen en buurtschappen in de gemeente Brummen langs gaat om te inventariseren wat de bewoners belangrijk vinden in en om hun leefomgeving

  Lees verder
 • img

  Lokaal sterk lokaal betrokken lokaal correct

  Lokaal belang is daarmee duidelijk een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. De partij bedrijft de politiek op een praktische manier: lokale problemen lokaal oplossen door mensen die lokaal bekend zijn

  Lees verder

Lokaal Belang

LOKAAL BELANG is een jonge politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met de daaruit voortvloeiende keuzes. LOKAAL BELANG wil vooral luisteren naar wat inwoners en ondernemers echt belangrijk vinden om deze geluiden vervolgens zo goed mogelijk proberen te vertalen in beleid. Ook wil LOKAAL BELANG de belangen van de diverse dorpen en gemeenschappen in een goede balans brengen, met respect en behoud van het karakter en de identiteit van de verschillende kernen. Lokaal belang is daarmee duidelijk een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. De partij bedrijft de politiek op een praktische manier: Lokale problemen Lokaal oplossen door mensen die Lokaal bekend zijn

dit zijn onze standpunten

 
 • Eerbeek

  Een snellere en voortvarende aanpak centrumplan;  Eerbeek is en blijft het Papierdorp van Nederland; Behoud politiepost in het dorp

 • Brummen

  Meer aandacht voor het centrum van Brummen; Onderzoek naar mogelijkheden van de aanleg van een  Westelijke randweg om het dorp

 • De Kleine Kernen

  In de praktijk is het steeds moeilijker om voorzieningen in die kernen te houden. Daarom moet het onderwijs daar behouden blijven

 • Recreatie & Toerisme

  Verbetering bereikbaarheid gemeente; Meer en actieve aandacht voor Recreatie en Toerisme; Stimulering van sportieve recreatie wordt breed onderschreven

 • Economische Zaken

  Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid; Bij aankoop en aan-besteding aandacht voor lokale ondernemers en kunstenaars; MKB niet zwaarder belasten

 • Bestuur en Dienstverlening

  Geen fusie, wel samenwerking met andere gemeenten; Snelle en flexibele afhandeling van vergunningaanvragen; Aanpak beknellende regelgeving

 • Financien

  Een sober doch doelmatig financieel beleid; Niet meer dan een trendmatige verhoging van de belastingtarieven; Geleidelijke verkleining verschil OZB voor woningen en niet-woningen (bedrijven)

 • Betrokkenheid Jongeren

  Meer betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor jongeren ; Brede jongerenadviesraad, bestaande uit alleen jongeren, die de gemeente onder meer adviseert over het jongerenbeleid

 • Kunst en Cultuur

  Kunst en Cultuur vormen een belangrijk onderdeel in de leefbaarheid; Stimuleren en faciliteren van amateuristische kunst- en cultuurbeoefening
   

 • Sport

  Niet alleen jongeren maar ook ouderen moeten worden gestimuleerd om te gaan sporten. Daarom is het streven om de bestaande sportvoorzieningen op niveau te houden.

 • Duurzaamheid

  Lokaal Belang streeft naar een duurzame samenleving waarin verspilling van grondstoffen, energie en vervuiling van de leefomgeving tot een minimum blijft beperkt

 • Openbare Orde en Veiligheid

  Het instellen van zogeheten buurtpreventie-teams (bemand door vrijwilligers en gefaciliteerd door de gemeente)
  Behoud van een politiepost in Eerbeek

download hier het volledige verkiezingsprogramma 2014-2018, vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 29 januari 2014

de fractie van lokaal belang in de gemeenteraad

Politiek iets voor jou? Wij zijn op zoek en nodigen jou uit....... 
 • Luuk Tuiten

  Wethouder
 • Mame Douma

  Fractievoorzitter
 • Margriet Wartena

  Raadslid
 • Marius Mennink

  Raadslid
 • aart van den berg

  Steunfractielid
 • eric kleverwal

  Steunfractielid
 • karel ledeboer

  Fractievolger
 • rene wijgman

  Fractievolger