Lokaal Belang Brummen

LOKAAL BELANG is een jonge politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met de daaruit voortvloeiende keuzes.  LOKAAL BELANG wil vooral luisteren naar wat inwoners en ondernemers echt belangrijk vinden om vervolgens deze geluiden zo goed mogelijk te vertalen in beleid. Ook wil LOKAAL BELANG  de belangen van de diverse dorpen en gemeenschappen in een goede balans brengen, met respect en behoud van het karakter en de identiteit van de verschillende kernen. Eén van de slogans is dan ook:

Lokale belangen lokaal oplossen door mensen die lokaal bekend zijn!

 


Lokaal Belang staat voor

 

RECREATIE EN TOERISME

Kijken naar aantrekkelijke routes

naar de centra van Eerbeek en Brummen.

 

CENTRUMPLAN EERBEEK

Een snelle en voortvarende aanpak van het centrum van Eerbeek

 

BETROKKENHEID JONGEREN

Een brede jongerenadviesraad, bestaande

uit alleen jongeren

INSTANDHOUDING VOORZIENINGEN

Gerund met inzet vanuit de bevolking, zoals zwembad Coldenhove in Eerbeek

 


Ruimte voor Eerbeek, hoe en wat....

Presentatie Pieter Bas Zwiers, gemeentelijke programmamanager Ruimte voor Eerbeek, voor Lokaal Belang op 16 november jl.

Meer informatie met betrekking tot de MER-alternatieven (Milieu Effecten Rapportage)

 

januari 2016; nieuws uit de fractie

door Mame Douma

 

 

Wil jij bijdragen aan een betere leefomgeving binnen onze gemeente

Ben jij geinteresseerd in politiek

Wil jij op de hoogte blijven en meebepalen

Wil jij jezelf ontplooien

Wil jij nieuwe mensen leren kennen

STAP IN EN DOE MEE

Voor nog geen 1,50 euro per maand draag je bij aan ons werk

Samen bereiken we meer!

 


laatste nieuws

Eerste termijn Perspectiefnota 2017

De raad van Brummen behandelt de Perspectiefnota op donderdag 23 juni as. in de extra raadsvergadering.
Eerste termijn Lokaal Belang 2017

 

 

Gluren bij de Buren

 


 

Vergaderdata:

 

13 oktober 20.00 uur

27 oktober 20.00 uur

24 en 31 oktober 20.00 uur

25 oktober 20.00 uur

Lange Termijn Agenda 2016

 


 

Project Kiespijn!? met lokale politici en jongeren om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te verhogen.  Nu een jaar later na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een evalulatiegesprek:

 

Wij zijn op zoek naar een (aspirant) lid voor het bestuur die zich specifiek bezig gaat houden met het project 'jeugd' in de gemeente Brummen.

 


 

Wij streven naar: