Lokaal Belang staat voor:

 

 

RECREATIE EN TOERISME

Kijken naar aantrekkelijke routes

naar de centra van Eerbeek en Brummen

 

 

CENTRUMPLAN EERBEEK

Een snelle en voortvarende aanpak van het centrum van Eerbeek

 

 

BETROKKENHEID JONGEREN

Een brede jongerenadviesraad, bestaande

uit alleen jongeren

 

INSTANDHOUDING VOORZIENINGEN

Gerund met inzet vanuit de bevolking, zoals zwembad Coldenhove in Eerbeek

 


Ruimte voor Eerbeek, hoe en wat....

Presentatie Pieter Bas Zwiers, gemeentelijke programmamanager Ruimte voor Eerbeek, voor Lokaal Belang op 16 november jl.

Meer informatie met betrekking tot de MER-alternatieven (Milieu Effecten Rapportage)

 

De Toekomst van Eerbeek, Uw toekomst

LOKAAL BELANG BIEDT BURGER VISIE
De komende periode gaat Lokaal Belang van start met een 'dorpentocht' met als doel om met u, inwoner van onze mooie gemeente, in gesprek te gaan over wat er in uw wijk of buurt gebeurt, zodat wij als fractie weten wat er speelt en waar wij onze prioriteiten kunnen leggen. Lokaal Belang vindt het belangrijk om de betrokkenheid en participatie van de bevolking te vergroten en samen te werken aan de vormgeving van de verschillende dorpen. De leefbaarheid in wijken en buurten is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De eerste bijeenkomst vindt plaats in Eerbeek, waar het accent deze avond zal liggen op de ontwikkeling van het dorpshart.
Noteer in uw agenda:
Datum: 10 mei
Locatie: Eerbeek, Grand Cafe De Korenmolen
Aanvang: 20.00 uur

lees ook: Ruimte voor Eerbeek; heldere toelichting stand van zaken door Mame Douma

laatste nieuws

Eerste termijn Perspectiefnota 2017

De raad van Brummen behandelt de Perspectiefnota op donderdag 23 juni as. in de extra raadsvergadering.
Eerste termijn Lokaal Belang 2017

Aandacht voor het Centrum van Brummen

Meer luisteren naar geluiden uit de Samenleving

Een westelijke randweg om Brummen

Een goed Ondernemersklimaat; MKB niet zwaarder belasten

 

Agenda:

 

16 maart 20.00 uur

30 maart 20.00 uur

13 en 27 maart 20.00 uur

10 mei 20.00 uur

 

Lange Termijn Agenda 2017

 


Project Kiespijn!? met lokale politici en jongeren om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te verhogen.  Nu een jaar later na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een evalulatiegesprek:

 

 

Vind ons ook op: